Tekst / Gerard van Dijk
Regie /

Rolverdeling

Verhaal

Een kat in het nauw maakt rare sprongen, een man in het nauw ook! Neem nu bijvoorbeeld Martin van Wijngaarden. Als die op een dag een alibi nodig heeft voor de avond van de zevende juli, beweert hij die avond eerzaam in het gezelschap van zijn vriend Harry, een jonge advocaat, te hebben doorgebracht.

Die mysterieuze Harry blijkt echter met vakantie te zijn. En dan komt Martin tot zijn rare sprong. Om alle achterdocht bij zijn vrouw weg te nemen, bombardeert hij een tijdelijk geëngageerde huisknecht tot zijn “vriend Harry”.

Helaas is deze huisknecht een hark van een vent, die de ene stommiteit op de andere stapelt. En laat dan de echte Harry opdagen, die noodgedwongen de rol van huisknecht krijgt toebedeeld. En de stommiteiten die hij uithaalt…

Foto’s van de uitvoeringen

Recensie

Marvilde Toneel bracht uitbundig amusement

(Door F. van Hout)

VELDHOVEN – Het Veldhovense “Marvilde Toneel” heeft in De Schalm met veel succes het blijspel “De avond van de zevende juli” van Gerard van Dijk opgevoerd. Het spel is gebaseerd op een wat gekunsteld gegeven, dat – zoals in veel blijspelen – graag voor lief genomen wordt, wanneer de situaties, die er uit volgen, hun doel bereiken. Dat doel is amusement, en het leidt geen enkele twijfel, dat er in dit geval in De Schalm van soms zelfs uitbundig amusement sprake was.

Het aloude thema van de persoonsverwisseling, waarbij dienstbode en/of huisknecht een stevige rol spelen, kan het publiek blijkbaar nog uitstekend vermaken. Regisseur Tony van Rooij had eer van zijn werk. Hij had voor de figuur van huisknecht Engelbert nauwelijks iemand beter kunnen kiezen dan Tiny de Brouwer, die menige schaterpartij in de zaal veroorzaakte. Antoon Adams had duidelijk zelf plezier in zijn rol van Martin van Wijngaarden en kreeg al evenzeer de lachers op zijn hand. Lenny Verbeek, Maria Smolders, Marjan Senders en Anja Bazelmans kweten zich overigens ook goed van hun taak, evenals Tiny Timmers als advocaat, die zijn rol overigens wat laconiek opvatte, en Hans Heesbeen, die echter nog enige ervaring nodig heeft om zich op het toneel volledig op zijn gemak te voelen. Silvy Verspaandonk – Ooms ten slotte verdient een compliment voor de wijze, waarop zij van haar rol een begrijpelijke persoonlijkheid maakte. De toneelgroep Marvilde heeft in De Schalm enkele avonden onderhoudend en amusant toneel gebracht en dat gaf reden tot optimsme ten aanzien van het amateurtoneel.