Tekst /
Regie /

Rolverdeling

Verhaal

Herman is getrouwd is met een weduwe. Haar eerste man is een paar jaar geleden gestorven, maar zijn portret staat nog steeds op het dressoir. Waarom? Omdat het zo’n beste, brave, edele man was en bovendien een voorbeeldig echtgenoot. Daar zou Herman nog wat van kunnen leren!

De meeste mannen zouden waarschijnlijk hun biezen pakken in deze onmogelijke situatie, maar Herman niet. Hij verzint dan ook een verrassende list om zichzelf van de plaats te verzekeren, die hem als echtgenoot toekomt.

En zoals een goed blijspel betaamt, wordt Herman bij de uitvoering van zijn plan zowel geholpen als tegengewerkt door talloze kleurrijke bijfiguren. Zal het hem lukken de weduwe voor zich te winnen? Wellicht. Per slot van rekening is er niets veranderlijker dan een mens!

Foto’s van de uitvoeringen

Recensie

NIETS VERANDERLIJKER DAN EEN MENS

Het zal de spelers van Marvilde-toneel met regisseur Tony van Rooij veel voldoening geschonken hebben dat de belangstelling voor hun uitvoeringen op 28 en 29 nov. in De Schalm zo groot was. Vooral donderdagavond, toen de zaal tot de uiterste hoeken was bezet.

En de belangstellenden hebben veel plezier beleefd aan het blijspel “Niets veranderlijker dan een mens”, een luchtig en kluchtig spel, waarbij de lachspieren nogal eens in beweging gezet konden worden.

Het spel was van behoorlijke kwaliteit. Jammer dat de verstaanbaarheid zo nu en dan nog wel eens te wensen overliet, vooral achter in de zaal. Maar alles bij elkaar is het een succesvolle uitvoering geweest, waaraan iedereen nog met plezier zal terugdenken.