Tekst / Toon van Vuuren
Regie /

Rolverdeling

Verhaal

Foto’s van de uitvoeringen

Foto’s van de uitvoeringen

Keuze stuk Marvilde Toneel niet gelukkig

Het heette te zijn een verhaal vol verrassingen en enorm geestig van dialoog. “De verlate huwelijksreis” een blijspel in drie bedrijven, vrijdagavond in de Schalm gebracht door Marvilde-toneel, is een verhaal waarin de verrassingen wel ver gezocht zijn en van de enorme geestige dialoog was ook weinig te merken. Niet dat daardoor een verwijt gemaakt wordt aan de mensen op de planken, want die hebben er van trachten te maken iets dat toch nog aanvaardbaar was en ze hebben er wel zo ongeveer uitgehaald wat er in zat. En dat was niet veel.

Met kunst- en vliegwerk heeft Toon van Vuuren van een vergeten tante, die tijdens haar afwezigheid haar prachtig gelegen buitenhuis ter beschikking stelt aan haar nicht, en de daaruit voortvloeiende verwikkelingen een lachertje trachten te maken. En dat is hem maar zeer ten dele gelukt.

We schreven al dat de mensen op de planken er van maakten wat er van te maken was, hoewel een paar spelers door te zacht spreken te veel voor het publiek verloren deden gaan.Voor Carolien is het te hopen dat ze in het gewone leven niet steeds moet luisteren naar een schreeuwerige stem als die van haar toneelechtgenoot. Uitblinkers noemen (ze waren er stellig) willen we hier niet doen, want iedereen heeft zich zo goed mogelijk gegeven en daardoor het talrijke publiek toch nog een gezellige avond bezorgd.

Het zeer sober gehouden decor deed het bijzonder goed en met recht waren er na afloop bloemen voor de dames en een verdient applaus.