Tekst /
Regie /

Rolverdeling

Verhaal

In dit spel van vreugdevolle en verdrietige gebeurtenissen van alledag, komen wij in contact met mensen, zoals dagelijks honderden aan ons voorbijgaan. Een vader met zijn actentas, een moeder met haar boodschappenmand en kinderen met kauwgum, veelkleurige knikkers en tollen. In elk van die mensenkinderen leven problemen en zorgen, liefde en hoop. Vaak niet eens belangrijk en soms doodgewoon.

Maar voor velen kan onder bepaalde omstandigheden dit zo weinig belangrijke en doodgewone van enorme waarde en betekenis worden evenals b.v. de foto van moeder voor een jongen overzee of als een sigaret voor een mens achter prikkeldraad.

Met grote liefde voor de mensen in hun grootheid en ook gebreken, leidt Dearsley ons de woonkamer binnen van de familie Hapgood te Streatham, van waaruit vader en moeder Hapgood hun veelal wispelturige kinderen de wereld in zien vliegen. Voor de moeder geeft dit vaak grote strijd: haar liefde tot de kinderen maakt het haar moeilijk ze los te laten. Ze heeft er vier: de levenslustige Myra, de flegmatieke Tea, de robuste Arthur en de lieftallige Phyllis, die er allen een eigen levensovertuiging op na houden.

Foto’s van de uitvoeringen

Recensie

Ondanks ietwat gespannen spel goede uitvoering van Marvilde

VELDHOVEN, 18 nov. – Wanneer elk jaar opnieuw begonnen moet worden met enkele debutanten, is het voor een regisseur van een amateur-toneelvereniging een zware opgave iets goeds te brengen. Toch heeft het Marvilde-toneel ondanks deze handicap een zeer aanvaardbare uitvoering gegeven van A.P. Dearsley’s “Vogel, vlieg de wereld in…” De uitvoering werd gegeven ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van Marvilde.

Het spel werd zeer beïnvloed door de gespannen sfeer, die waarschijnlijk vanwege de plankenkoorts over ongeveer de gehele groep hing. Het spel werd daardoor te krampachtig, de mise en scène kwam dikwijls niet voldoende tot zijn recht, de mogelijkheden, in deze comedie aanwezig werden niet voldoende uigebuit. Jammer was ook de minder goede verstaanbaarheid van vele spelers en dit in “De Schalm” met een voor toneel unieke akoestiek. Een ruim voldoende haalde Myra Hapgood (gespeeld door Nelleke Verhoef), die soms zelfs wel wat te overdreven was en haar tegenspeler George Harris (gespeeld door Tiny de Brouwer). De geroutineerde kracht, die de rol van Billi Hapgoed voor zijn rekening had genomen, was in sommige taferelen minder goed verstaanbaar. Maar ondanks deze tekortkomingen kan Marvilde-toneel terugzien op een geslaagde jubileumuitvoering. De belangstelling was zeer bevredigend en het talrijke publiek was gul met applaus.