Tekst / Max Andrea
Regie /

Rolverdeling

Verhaal

Een Oosterse Prins heeft drie jaar lang briefwisseling onderhouden met een Hollands meisje. Uit deze briefwisseling is een grote liefde gegroeid. Nu komt de prins met zijn gevolg naar Holland om het meisje tot zijn bruid te maken.

Maar het spel zou geen dwaze klucht geworden zijn, als het meisje niet drie jaar geleden bij gebrek aan een goede foto van haarzelf, de foto van haar vriendin aan de prins had opgestuurd. Dat dit de oorzaak wordt van grenzeloze verwarringen, is natuurlijk begrijpelijk.

Recensie

Marvilde-toneel bracht ‘ras-kameel’

Meerveldhoven, 7 okt. – Een zeer geslaagde jubileumuitvoering, een enthousiast publiek, uitbundig applaus, glunderende spelers en een voldane regisseur, ziedaar de balans van het optreden van toneelvereniging, “Marvilde” in het patronaat.

De keuze van het blijspel “Hoogheid uw kameel staat voor”, als jubileumstuk (Marvilde bestaat 30 jaar), is een zeer gelukkige geweest. Met zwier en gratie hebben de Meerveldhovense amateurs het zondagavond gestalte gegeven. Bepaald zwak bezette rollen hebben we niet kunnen ontdekken. Alleen het eerste gedeelte van het derde bedrijf kon ons niet tenvolle bevredigen, maar daaraan zijn speelsters en spelers niet debet, die hebben gegeven wat ze geven konden.
De voorstelling begon met een kort “eenaktertje” van voorzitter H. Aarts, die vol trots het 30-jarig bestaan van Marvilde memoreerde en het publiek, dat in grote getale was opgekomen, welkom heette.
Het voornemen van de vereniging is, om nog velen van dit zeer goed gebrachte blijspel te laten genieten, want er staan in diverse plaatsen nog uitvoeringen op het program.