Tekst /
Regie /

Rolverdeling

Verhaal

Foto’s van de uitvoeringen

Recensie

Dokterstragedie
Marvilde-toneel goed op dreef

VELDHOVEN, 9 okt. – De jonge dokter, die in zijn pas overgenomen praktijk enkele moeilijke problemen krijgt op te lossen, groeide in zijn spel naar een grote hoogte in het slottafereel van `t stuk dat het “MARVILDE-toneel” zondagavond voor het voetlicht bracht en de andere medespelenden pasten zich hierbij wonderwel aan. Het spel “Het leven behoort niet aan de mensen”, dat E. Terlingen heeft opgebouwd rond een wel zeer tragisch gegeven, vraagt overigens van de spelers een grote innerlijke beleving en van de toeschouwers de nodige concentratie. We hebben zelden of nooit zulk goed toneelspel van toneelgroep “MARVILDE” gezien en dit ondanks “de bloedarmoede”, waaraan de club momenteel lijdt, zoals voorzitter Aarts aan het slot van de avond in zijn dankwoord zei.

Gebrek aan de executanten die de moed kunnen opbrengen hun vrije tijd te benutten aan culturele vorming en ook door gebrek aan contanten leiden de meeste amateurgezelschappen momenteel een armetierig bestaan.Volgend jaar hoopt MARVILDE haar 30-jarig bestaan te vieren en tot dusver heeft de vereniging steeds op eigen kracht moeten roeien. De subsidies – “enkele grijpstuivers”, alus de voorzitter – zijn niet noemenswaardig geweest. De heer Aarts hoopte dan ook dat de overheid eens wat meer aandacht zou schenken aan deze verenigingen. De uitvoering van zondagavond heeft wel bewezen dat MARVILDE-toneel de belangstelling tenvolle waard is. De ongeveer tweehonderd toeschouwers zijn zeker tevreden huiswaarts gekeerd. De regie was in bekwame handen van dhr. R. Verschoore en dhr. Th. Gijsbers had veel zorg besteed aan het decor. MARVILDE is van plan ook inwoners van plaatsen in de omgeving te laten genieten van het toneelstuk.

Recensie

Meerveldhoven Toneel

Zondagavond trad toneelvereniging “Marvilde” voor het voetlicht met het toneelspel ,,Het leven behoort niet aan de mensen” van Ed J.M. Terlingen, dat onder regie van Raymond Verschoore zeer verdienstelijk werd opgevoerd.
De plm. 200 aanwezigen in de zaal hebben met spanning de verwikkelingen ten huize van mevrouw Vermeer gevolgd.
De voorzitter van Marvilde overhandigde de dames een bloemruiker en vroeg het publiek het zijne bij te dragen voor aanbeveling van het spelersmateriaal. Hij uitte zijn misnoegen over het feit dat de toneelverenigingen niet in aanmerking komen voor een gemeentelijke subsidie.
Op 21 oktober zal Marvilde optreden in Veldhoven. Op 28 november in Zeelst.