Tekst / P. L. van Prooyen-Bogaerds
Regie /

Rolverdeling

Verhaal

Het is vader’s hartewens, dat zijn enige zoon Jaap hem zal opvolgen in het boerenbedrijf, maar Jaap heeft een heldere kop en wil na zijn gymnasiaal graag doorstuderen. Miep, zijn dochter, een knappe, frisse bakvis, vol humor, met hartstochtelijke liefde voor dieren zit het liefst boven op een tractor en is van aard recht tegenovergesteld aan haar ouder zusje Hannie, dat in de stad op school geweest is en nu min of meer haar nuffig neusje ophaalt voor alle landelijke gewoonten.

Dit wordt Hannie’s ongeluk. Want Hannie was verliefd op Bram en had zich min of meer reeds in het geheim met hem verloofd. Bram is echter twee jaar geleden naar Frankrijk vertrokken om daar bij een geemigreerde broer van hem het boerenvak duchtig onder de knie te krijgen. De afspraak was om na die twee jaar zelfstandig te beginnen en dan met Hannie te trouwen. In die tussentijd is echter de nieuwe veearts ten tonele verschenen. Een dandy-achtige charmeur, die meer van autorijden en tennissen houdt dan van dieren en Hannie sterk beinvloedt door zijn verfijnde manieren en mooie praatjes.

Als Bram vol blijde verwachting uit Frankrijk terugkeert, wordt het voor hem een bittere teleurstelling Hannie volkomen ingepalmd te zien door die verwaande kwast van een veearts. Miep tracht hem te troosten: “Je hebt mij toch nog, je oude kameraad”. Maar al spoedig bemerkt hij, dat Miep niet meer het kind van twee jaren geleden is, maar in die tussentijd is uitgegroeid tot een aantrekkeliike jonge deern. De oude kameraadschap tussen hen groeit daarom ook al heel gauw uit tot liefde.

Hannie bekommert er zich niet om. Zij gaat geheel op in haar nieuwe vriend. Maar als deze straks ontmaskerd wordt als een gesjeesde student, die zich slechts voor veearts heeft uitgegeven, komt voor Hannie de grote desillusie. Voor haar is het nu echter te laat. Miep gaat met Bram trouwen. Bram zal de opvolger worden op vader’s bedrijf en Jaap mag gaan studeren.

Een kostelijk landelijk spel. De handeling overschrijdt nergens de grenzen van de meest gewone huiselijke perikelen, doch zij verdiept zich met grote innigheid in de kleine vreugden en zorgen van de meest gewone mensen.

Foto’s van de uitvoeringen

Met: Lenie Zijlmans, Raymond Verschoore, Lenie Jansen, Tiny de Brouwer en Ria Klibisch.